Horoškola mládež

Horoškola je pravidelný kroužek, zaměřující se na starší děti. Podle potřeby účastníků je zaměřen jednak na základy lezeckých technik a pohybu, jednak na rozvoj již získaných lezecký schopností. Stejně jako horokroužek sestává obvykle ze zahřátí a rozběhání formou her, dále pak rozcvičky a samotného lezení na laně a boulderu. 

Horoškola trvá 1,5 hodiny, cena zahrnuje 17 lekcí (290,-/lekce). 

V případě výběru 2 kroužků týdně je celková sleva 300 kč. 

II. pololetí začíná v pondělí 18.9.2023 a končí v pátek 26.1.2024. 
O školních prázdninách a svátcích kroužky nejsou. Zameškanou omluvenou hodinu (včetně prázdnin a státních svátků) lze po domluvě (na +420 721 855 747 nebo na info@horoguru.cz) nahradit na jiném termínu kroužku, vždy však s ohledem na jeho naplněnost. 

Pro kroužky na Cibulce
Od roku 2020 vyžaduje Cibulka spolu s vyplněním přihlášky do SKUS (SK Uhelné sklady Praha) nově i zaplacení ročního členského příspěvku 100 kč.
Děti, které neplatily příspěvek v minulém pololetí obdrží platební údaje na první hodině. Nebo je možné uhradit přímo na bankovní účet SK US Praha z.s., č.ú.: 2000191141/2010

Podobné kurzy, které by se vám mohly líbit