Horokroužek děti

Pravidelný horokroužek pro menší děti. Zaměřujeme se na základy lezení a postupné zlepšování lezeckých i lanových technik, stejně jako na hry a rozvoj pohybových schopností dětí. Lezení je pro nás kromě bezpečnosti hlavně o zábavě, a tak se snažíme předat co nejvíce technických dovedností hrami a soutěžemi. Kroužek obvykle sestává z rozběhání formou her, rozcvičky, lezení na laně a boulderu. 

Horokroužek trvá 1,5 hodiny, cena zahrnuje 17 lekcí (290,-/lekce).

V případě výběru 2 kroužků týdně přidáváme celkovou slevu 300 kč. 

I. pololetí začíná v pondělí 18.9.2023 a končí v pátek 26.1.2024.  
O školních prázdninách a svátcích kroužky nejsou. Zameškanou omluvenou hodinu (včetně prázdnin a státních svátků) lze po domluvě (na +420 721 855 747 nebo na info@horoguru.cz) nahradit na jiném termínu kroužku, vždy však s ohledem na jeho naplněnost. 

Pro kroužky na Cibulce
Od roku 2020 vyžaduje Cibulka spolu s vyplněním přihlášky do SKUS (SK Uhelné sklady Praha) nově i zaplacení ročního členského příspěvku 100 kč.
Děti, které neplatily příspěvek v minulém pololetí obdrží platební údaje na první hodině nebo je možné uhradit přímo na bankovní účet SK US Praha z.s., č.ú.: 2000191141/2010. 

Podobné kurzy, které by se vám mohly líbit