Boulder dospělí

Bouldering je forma lezení prováděná těsně nad zemí, bez použití lan a jiného drahého vybavení. Bouldering často zahrnuje jak traverzování, tak vertikální lezení. Pozornost je kladena na těžké silové problémy a technické kroky, které je potřeba zvládnout k úspěšnému překonání lezených linií. Těžké kroky mohou být opakovány stále dokola, dokud nejsou zvládnuty a překonány, rychle tím zvyšujeme sílu a lezecké dovednosti. Hodně lezců používá bouldering jako základ svého tréninku.

Bouldering je ideální způsob, jak se naučit správnou lezeckou techniku a zároveň posílit celé tělo. Nejste omezeni lanem ani jiným materiálem a soustředíte se pouze na perfektní provedení lezeckých pohybů.

Cena 4.900,- zahrnuje 17 dvouhodinových lekcí, celkově tedy 34 hodin, které proběhnou v rozmezí pololetí (září-leden, únor-červen). II. pololetí začíná v pondělí 19.2.2024 a končí v pondělí 17.6.2024. Cena zahrnuje vedení instruktora a vstup na bouldrovku. 

Podobné kurzy, které by se vám mohly líbit