Boulder mládež

Bouldering je forma lezení prováděná těsně nad zemí, bez použití lan a jiného drahého vybavení. Bouldering často zahrnuje jak traverzování, tak vertikální lezení. Pozornost je kladena na těžké silové problémy a technické kroky, které je potřeba zvládnout k úspěšnému překonání lezených linií. Těžké kroky mohou být opakovány stále dokola, dokud nejsou zvládnuty a překonány, rychle tím zvyšujeme sílu a lezecké dovednosti. Hodně lezců používá bouldering jako základ svého tréninku.

Bouldering je ideální způsob, jak se naučit správnou lezeckou techniku a zároveň posílit celé tělo. Nejste omezeni lanem ani jiným materiálem a soustředíte se pouze na perfektní provedení lezeckých pohybů.

I. pololetí začíná 16.9.2019 a končí 31.1.2020

Týden před Vánoci (16.-20.12.2019) je předvánoční volno, o školních prázdninách a svátcích kroužky nejsou (podzimní prázdniny pondělí 28.10., úterý 29.10., středa 30.10.2019 a pololetní prázdniny 31.1.2020). Zameškanou omluvenou hodinu lze po domluvě (info@horoguru.cz nebo na +420 721 855 747) nahradit na jiném termínu kroužku.
Cena zahrnuje vedení instruktora a vstup na lezeckou stěnu.

Podobné kurzy, které by se vám mohly líbit