Boulder mládež

Bouldering je forma lezení prováděná těsně nad zemí, bez použití lan a jiného drahého vybavení. Bouldering často zahrnuje jak traverzování, tak vertikální lezení. Pozornost je kladena na těžké silové problémy a technické kroky, které je potřeba zvládnout k úspěšnému překonání lezených linií. Těžké kroky mohou být opakovány stále dokola, dokud nejsou zvládnuty a překonány, rychle tím zvyšujeme sílu a lezecké dovednosti. Hodně lezců používá bouldering jako základ svého tréninku.

Bouldering je ideální způsob, jak se naučit správnou lezeckou techniku a zároveň posílit celé tělo. Nejste omezeni lanem ani jiným materiálem a soustředíte se pouze na perfektní provedení lezeckých pohybů. 

II. pololetí začíná 17.2.2020 a končí 19.6.2020. 
O školních prázdninách a svátcích kroužky nejsou (tedy o Velikonocích 9.-13.4.2020 a v květnu 1.5. a 8.5.2020). O jarních prázdninách hned na začátku pololetí budou kroužky probíhat omezeně podle počtu nahlášených dětí. Zameškanou omluvenou hodinu včetně prázdnin a státních svátků lze po domluvě (na +420 721 855 747 nebo na info@horoguru.cz) nahradit na jiném termínu kroužku, vždy však s ohledem na jeho naplněnost.
Nad rámec 17 lekcí ještě ke konci pololetí nabízíme bonusovou hodinu v Út 30.6. na Cibulce pro děti ze všech (nejen cibulkových) kroužků pro odchození vzniklých náhrad.

Podobné kurzy, které by se vám mohly líbit